O firmie

Widzimy  ogromne   potrzeby  energetyczne   Polaków,  a  jednocześnie  doceniamy  potencjał  darmowej energii   ze   źródeł   odnawialnych.

Przydomowe elektrownie wiatrowe i fotowoltaiczne są idealną alternatywą dla problemów wciąż rosnących kosztów energii elektrycznej,  a także problemów natury ekologicznej. Nasze rozwiązania oparte są na opracowaniach instytutów badawczych, na markowych urządzeniach z najwyższej poóki, dzięki temu w polączeniu z dużym doświadczeniem gwarantujemy  wysoką  wydajność  energetyczną połączoną z ekologią. 

Realne spojrzenie na rynek energetyczny pozwala dostrzec rosnący popyt na energię elektryczną, oraz ograniczenia elektrowni komercyjnych. Zauważamy także mocno rozbudowaną sieć dystrybucji, gdzie oprócz producenta i sieci elektrycznej, pojawiają się także  sprzedawcy. Wszystkie te ogniwa znacząco podnoszą koszty energii, czyli  wzrost ceny 1 kWh dla przeciętnego odbiorcy końcowego. Nowe rozwiązania prawne dają prosumentom niespotykane doatąd możliowści  produkowania energii elektrycznej praktycznie pokrywającej 100 % zapotrzebowania, a nawet jeszcze zarabiania. W naszej ofercie są również duże farmy fotowoltaiczne.